HOME » Stappenplan

Rechtsvormen

Het kiezen van een rechtsvorm voor jouw toekomstige onderneming - is hartstikke belangrijk. Mocht je dit later willen veranderd, dan gaat dit niet zomaar. Daarom is het belangrijk om goed te overwegen wat voor rechtsvorm het beste past bij jouw doelen en huidige situatie. 

In totaal zijn er 9 rechtsvormen voor ondernemers. Op deze pagina zullen wij algemene informatie geven over de populairste rechtsvormen die er zijn.

We zullen duidelijk maken hoe deze rechtsvormen verschillen op het gebied van:

  • Aansprakelijkheid

  • Participatie

  • Belastingverplichtingen 

  • Kosten  


Aansprakelijkheid

Eenmanszaak

Als eenmanszaak ben jij verantwoordelijk voor het vermogen van de zaak. Met jouw privévermogen ben jij dus verantwoordelijk voor eventuele schulden van de zaak. 

Juridisch gezien wordt er namelijk geen onderscheid gemaakt tussen het privévermogen van de natuurlijk persoon en het vermogen van de zaak. Om deze reden is de eigenaar van de eenmanszaak aansprakelijk voor alle handelingen met betrekking tot de financiële status van de zaak. 

Ook mag er een beroep gedaan worden van het privébezit van de eigenaar - door schuldeisers. Tot slot kan ook de partner van de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de schulden, wanneer er niks geregeld is in de huwelijkse voorwaarden met de partner en de eigenaar van de eenmanszaak! 

Besloten vennootschap

Bij een besloten vennootschap is ben je over het algemeen niet aansprakelijk voor de schulden van jouw bedrijf. Echter zijn hier een aantal uitzonderingen.  Jij wordt als eigenaar van een B.V. wel aansprakelijk gehouden voor de schulden van de B.V. wanneer jij:

- Uitkeringen hebt gedaan waarvan je kon weten dat het de B.V. in gevaar zou kunnen brengen. 

- De Belastingdienst niet op tijd meldt dat jij problemen hebt om de belastingen en premies op tijd te betalen. 

- Te zware en moeilijke contracten bent aangegaan - waarvan jij kon verwachten dat de B.V. hier niet aan zou kunnen voldoen. 

- De belastingen en premies niet hebt kunnen betalen doordat er sprake was van onbehoorlijk bestuur in de afgelopen 3 jaar - voor de melding aan de Belastingdienst. Onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld het niet aanleveren van de jaarstukken. 

- De B.V. failliet hebt laten gaan door onbehoorlijk bestuur in de afgelopen 3 jaar.

- Niet officieel stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Participatie

Besloten vennootschap

Het kan zijn dat je op een gegeven moment wenst om investeerders toe te laten aan je onderneming. Per rechtsvorm verschillen de opties die je hebt voor het wel of niet toelaten van investeerders.

Bij een besloten vennootschap is er al sprake van een aandelenverdeling bij het oprichten van de vennootschap. Stel dat je 40 aandelen van de 100 aandelen bezit van de besloten vennootschap - dan ben je voor 40% eigenaar van deze onderneming.

Daarnaast kun je ook het recht hebben op winst of het recht hebben om te stemmen. Dit wordt winstrecht en stemrecht genoemd. 

Aandelen kunnen ervoor zorgen dat jij de mogelijkheid als ondernemer hebt om investeerders of vennoten te betrekken bij het proces van de B.V.
              

Vennootschap onder firma en eenmanszaak 

Wanneer de rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma is gekozen - dan is het niet mogelijk aandelen weg te geven of te verkopen. Wanneer iemand wilt deelnemen in de eenmanszaak - in bijvoorbeeld eigendom - dan wordt de eenmanszaak automatisch een V.O.F.

Investeren in een V.O.F. wordt zelden gedaan. Elke vennoot is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Dit betekent dat je ook privé aansprakelijk gesteld kunt worden! 

Bij een V.O.F. is er sprake van een zogeheten 'afgescheiden' vermogen. Schuldeisers kunnen hun schulden op dit afgescheiden vermogen verhalen. Daarnaast mogen schuldeisers ook de schulden verhalen op de privévermogens van een van de vennoten. 

Belastingverplichtingen

De belastingverplichtingen of effectieve belastingdruk per rechtsvorm verschilt aanzienlijk. Het kiezen van de juiste rechtsvorm die past bij de omzet en de hoeveelheid winst van jouw onderneming is heel belangrijk. Wanneer niet de juiste vorm is gekozen, is de kans heel groot dat je te veel belasting betaalt. Op jaarbasis kan dit zelfs oplopen tot duizenden euro's. Als eenmanszaak betaal je bijvoorbeeld de volgende belastingen en heb je recht op de volgende fiscale voordelen:

- Inkomstenbelasting 

- MKB-winstvrijstelling

- Ondernemersstartersaftrek (wanneer je voldoet aan een bepaald urencriterium)

Bij een besloten vennootschap heb je bijvoorbeeld de volgende belastingen en fiscale voordelen:

- Vennootschapsbelasting 

- Inkomstenbelasting over salaris directie en over dividend

Kosten

Globaal gezien zijn er twee soorten kosten waar jij rekening mee dient te houden, bij het beginnen van een bedrijf. 

1. Administratiekosten

2. Oprichtingskosten

Kosten voor de oprichting

Bij het oprichten van een B.V. is het noodzakelijk dat er een oprichtingsakte wordt opgesteld. Dit wordt ook wel de 'statuten' genoemd. De oprichtingsakte moet ondertekend worden door een notaris. De notaris legt aan jou de inhoud van de akte uit, controleert jouw identiteit en of jij daadwerkelijk van plan bent om een B.V. te beginnen. Houd dus rekening met deze kosten wanneer je een B.V. wilt opstarten. 

Wanneer je ervoor kiest om te beginnen als een V.O.F. of een eenmanszaak, dan zijn de kosten zo goed als nihil. In beide gevallen hoeft er geen notaris aan te pas te komen. Er zijn daarnaast wel een aantal zaken waarmee jij rekening moet houden.

De oprichting van jouw onderneming tijdens het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, is een van de weinige kosten die jij hebt bij het opstarten van een V.O.F. of een eenmanszaak. Daarnaast kunnen de kosten wel tot stand komen wanneer jij contracten tekent of opstelt, documenten tekent of nodig hebt, jouw administratie op orde wilt hebben en verzekeringen die nodig zijn in jouw sector.                     

Administratiekosten

Iedere ondernemer heeft een administratieplicht voor de btw en moet daarnaast de boekhouding dusdanig op orde hebben dat het makkelijk te controleren valt door de fiscus. 

Iedere ondernemer is verplicht 7 jaar de administratie te bewaren. Dit wordt de fiscale bewaarplicht genoemd. Hierop zijn er enkele uitzonderingen. 

- Ondernemers die alleen vrijgestelde goederen of diensten leveren, hoeven de btw-administratie niet bij te houden. 

- Rechtspersonen die geen ondernemer zijn - maar wel een btw-identificatienummer hebben, hoeven ook geen volledige btw-administratie bij te houden. 

Het hebben van een controleerbare boekhouding kan kosten met zich meebrengen uiteraard. Deze kosten variëren heel erg van onderneming tot onderneming en van rechtsvorm tot rechtsvorm. De kosten van een B.V. liggen over het algemeen hoger dan voor een eenmanszaak of voor een V.O.F, dit kom doordat een loonadministratie bijgehouden moet worden. Daarnaast moet er een jaarrekening verschijnen. 

Wil je een schematische weergave zien van alle verschillen tussen de populairste rechtsvormen? Klik dan op de button hieronder!